Deklaracija

U skladu sa Zakonom o oglašavanju svaki oglašavač je dužan da prenosiocu oglasne poruke dostavi svoje podatke u formi Delaracije. Molimo da popunite dole navedena polja i  pošaljete Vašu deklaraciju. Hvala

Vaši besplatni ProstorOglasi

za fizička lica /za pravna lica naziv firme i zastupnik
Shodno Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nekretnina ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013) pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da sam (1) Vlasnik nekretnine iz predmeta oglasa ili (2) da sam registrovan za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina kod nadležnog državnog organa i da posedujem sklopljen ugovor o posredovanju sa vlasnikom nekretnine iz predmeta oglasa.

Ukupno pregleda 5,396 , Danas 4