Procena

PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA I IMOVINE KAO I PROCENA ISPLATIVOSTI ULAGANJA U NEPOKRETNOSTI

 

Agencija PROSTOR sa saradnicima /sudski veštaci i licencirani procenitelji/ vrši procenu tržišne vrednosti nekretnina i vrednosti svih oblika imovine pravnih i fizičkih lica.

Procena imovine se vrši za potrebe formiranja početne kupoprodajne cene, izveštaja o stvarima (i pravima) koja se unose kao ulog odnosno ulozi u privredna društva, vrednovanja obaveznih investicija (kod privatizacije), procenjivanja bilansnih pozicija (posebno po MRS 16), uspostavljanje hipoteka, stečajeva, statusne promena firmi, kao i za potrebe procene kapitala preduzeća odnosno privrednih društava.

U proceni imovine primenjuje se više metoda. Izbor metode zavisi od svrhe za koju se vrši procena. Takođe ovaj izbor je u dobrom delu opredeljen i oblikom imovine za koju se vrši procena.

PROCENA VREDNOSTI OBJEKATA

Procena vrednosti objekta se radi po dve metode:

  • metodom građevinske vrednosti objekta i
  • metodom tržišne vrednosti objekta.

Građevinska vrednost, odnosno procena gradjevinske vrednosti objekta zasnovana na Cost approach metodi, formirana je na bazi procene vrednosti izgradnje istih objekata na istoj lokaciji, umanjenoj za procenjeni procenat realne amortizacije tih objekata. Procenjena cena novoizgrađenih objekata obuhvata cenu gradnje objekata (vrednost ugrađenog materijala, kao i uloženog rada), kao i kompletno infrastrukturno opremanje lokacije i objekata.

Procena amortizacije se zasniva na procenjenom i proteklom veku trajanja objekta, i u najvećoj meri je zavisna od vrste građevinskog materijala i načina gradnje. Na nju takođe utiče i kvalitet održavanja nepokretnosti u prethodnom periodu.

Tržišna vrednost, odnosno procena tržišne vrednosti objekta zasnovana na Seles approach metodi bazira se na upoređivanju sa slobodno formiranim cenama na tržištu ponude i potražnje istih ili sličnih objekata, na istim ili sličnim lokacijama. I tržišna vrednost podrazumeva sagledavanje kompletne građevinske vrednosti nepokretnosti, ali na njeno formiranje utiču i drugi faktori: vrednost zemljišta odnosno lokacije na kojoj je objekat sagrađen, regulisanost imovinsko-pravnih odnosa, kvalitet investiciono-tehničke dokumentacije, mogućnost rekonstrukcije i prilagođavanja, mogućnost alternativne namene, blizina gradskih centara i saobraćajnica, makro i miko lokacija, konjiktura i iz nje izvedena tražnja na tržištu nekretnina.

Ukoliko želite procenu vaše nepokretnosti možete nas kontaktirati OVDE

Uslove i CENOVNIK procene možete videti OVDE