O proceni nekretnina

Odlučili ste da prodate ili izdate u zakup Vašu nekretninu /stambeni ili poslovni objekat/. U dilemi ste jer ne možete da se odlučite za tržišnu cenu koja bi zadovoljila Vaše potrebe. Kupujete ili zakupljujete konkretnu nekretninu, ali imate problem koju cenu da ponudite.

Kontaktirajte nas i mi ćemo izvršiti preliminarnu procenu tržišne vrednosti.

Ne morate da dolazite kod nas.

Elaborat procene u PDF format dostavljamo na Vaš mejl.

Potrebno je da nam dostavite podatke o nosiocu prava svojine, broj parcele, opštinu i katastarsku opštinu predmetne nepokretnosti ili tačnu adresu i 3 do 5 fotografija ili jednostavo POPUNITE ZAHTEV ZA PROCENU.

Procenu radimo koristeći tri uporedne metode: prihodovnu, troškovnu i metod mesnih prilika.

Preciznost utvrdjene tržišne vrednosti ima tačnost 98%.